RUS EST
58224263 (24H)
TEENUSED

Selline küttesüsteemi läbipesu aitab Teil küttekulusid vähendada 10 kuni 35%

Torujuhtmete läbipesu - kasutades pneumo-hüdraulika tehnoloogiat

Elumajades ja ühiskondlikes hoonetes töötavad vaevaliselt keskküttesüsteemid, mis on amortiseerunud ja tekitavad kõikidele suuri probleeme. Osa neist saab lahendada kasutades progressiivset, keskkonna sõbralikku tehnoloogiat ja spetsiaalseid seadmeid. Meie poolt pakutav laialt kasutatav tehnoloogia tagab hoonetes keskkütte- ja kanalisatsioonisüsteemide kõrgekvaliteedilist torude puhastamist: ummistustest, roostemudast ja teistest jääkidest igal aastaajal ilma, et oleks vaja süsteeme demonteerida, kasutada puhastustrosse ja vastavat keemiat.

radiaator
Selliselt näeb välja lubja ja rooste ladestumine radiaatoris

Tehnoloogia põhineb lühiajaliste (sekundi murdosa) vältel genereeritud pneumo-hüdraulilisest impulssidest, mida tekitab spetsiaalne seade (kineetiline hüdrosilinder), mille lööksurve suunatakse saastunud torude süsteemi. Lööksurvet saab reguleerida 0-st kuni 12 at, energia levimise (laine) kiirus kuni 1500 m/s. Sellest energiast piisab, et läbida ummistusi jms. ning täielikult puhastada torustikku. Torustiku painded ja nurgad ei ole hüdraulilise löögi levimisel takistuseks.

See moodus võimaldab puhastada torusid läbimõõduga kuni 10 cm isegi siis, kui ummistus asub 60 meetri kaugusel kineetilise hüdrosilindri ühendamise kohast torujuhtmesüsteemiga.

vahe
Selle mooduse kasutamine võimaldab viia töökorda torustikku isegi siis, kui ükski teine meetod ei aita.

Kõige enam puudutab see vanu, amortiseerunud, suure ummistusega torujuhtmeid, kuna ainult 2% kogu impulsi võimsusest langeb mehhaaniliselt toruseintele ja 98% veesambale.

vahe
Selle meetodi kasutamisel on alljärgnevad eelised:

  • Kütteseadmete efektiivsus kasvab 25 kuni 60%;
  • Küttesüsteemide kasutusaeg suureneb 25 kuni 50%;
  • Süsteemide tehnilise teenindamise kulud vähenevad – järelikult tekib rahaliste vahendite kokkuhoid;
  • Kulud, võrreldes kapitaalremondiga, vähenevad 5 kuni 7 korda;
  • Soojuskandja sees muutub vee tsirkulatsioon intensiivsemaks.
Küttesüsteemi puhastamine pneumo-hüdro löögi (kineetilise hüdrosilindri) meetodil.