RUS EST
58224263 (24H)
TEENUSED

Kaevetööd

Avariikaevetööd kinnistul: Lekkekoha määramine, torustiku lahtikaevamine, torustiku( vajadusel kanalisatsioonikaevu või siibrikaevu ehitamine) paigaldamine, taastustööd,asfalt, haljastus jne