RUS EST
58224263 (24H)
TEENUSED

Tehnosüsteemide videouuring

Tehnosüsteemide videouuringute tulemusel võib selguda, et väliskanalisatsiooni läbilaskevõimet takistab torustike sissevajumine või infiltratsiooni tagajärjel pinnase sattumine torusse. Sisekanalisatsiooni ja elamu püstikute läbivaatamine diagnoosib ummistuste põhjused ja lihtsustab puhastustöid. Videouuringu üheks oluliseks objektiks on ka ventilatsioonikäikude läbivaatamine.

Värviline videodiagnostiline kompleks


Tehnosüsteemide videouuring

Tehnosüsteemide videouuring