RUS EST
58224263 (24H)
TEENUSED

Hooldusleping

Elamute, ettevõtlus- ja tootmishoonete hoolduse teostamiseks pakume ettevõtetele ja korteriühistutele hoolduslepingut, milles kajastuks avariiolukordade lahendamine esmajärjekorras, küttesüsteemide ettevalmistus kütteperioodiks ja järjepidev tehnosüsteemide hooldus, veevarustuse ja kanalisatsiooni hooldus ning ennetusremont, üldelektritööd ning muu lepinguga sätestatav.


Hooldusleping