RUS EST
58224263 (24H)
TEENUSED

Drenaaž

Järjest laieneva ehitustegevuse tagajärjel vähenevad võimalused pinna-, plnnase ja lumesulamisvee immutamiseks. Rajame korterelamute ja eramajade kinnistutelt pinnavee, pinnasevee ja muu liigvee ärajuhtimiseks drenaažisüsteeme, juhime ära kevadised lumesulamisveed ning elamute katustel ja muudel kõvapindadel kogutud sademeveed. Veeäravoolu- ja drenaažisüsteemid kaitsevad teie kinnistut ja elamu keldreid uputuse eest ning pikendavad maja vundamendi iga.


Drenaaz Drenaaz Drenaaz